Start DuurzaamPlezier per 1 augustus 2019

DuurzaamPlezier richt zich op ondernemers en Non-profit organisaties die zich willen profileren op verduurzaming van hun vastgoed en facilitaire bedrijfsvoering. DuurzaamPlezier wil ondernemers helpen om duurzaamheid in te voeren op natuurlijke momenten dat er geïnvesteerd moet worden. Daartoe wordt een inventarisatie gemaakt van de bestaande Meerjaren Onderhoud cyclus en deze in overleg geanalyseerd en zo nodig aangepast. Samen zoeken we de mogelijkheden van de juiste momenten , de juiste techniek en de financieringsmogelijkheden. Opdat u voldoet aan uw eigen normen maar ook rekening heeft gehouden met de toekomst en de regelgeving welke voor uw organisatie van toepassing is.